top of page

Diogelwch ar lein
Online Safety

Byddwch yn ofalus bob amser pan fyddwch chi'n defnyddio'r rhyngrwyd. Gall eich helpu i gadw mewn cysylltiad â'ch ffrindiau a'ch helpu gyda'ch addysg - ond mae hefyd yn gallu achosi niwed - i chi ac i bobl eraill.

Cofiwch fod help ar gael yn yr ysgol bob amser os ydych chi'n cael unrhyw broblemau ar-lein.

Peidiwch â bod ofn siarad â'ch athro neu oedolyn arall yn yr ysol. 

Cliciwch ar y bocsys ar gyfer gwefannau defnyddiol!

Always be careful when you are using the internet. It can help you to keep in touch with your friends and help your education – but it can also cause harm – to you and to others.

Remember help is always available at school if you are having any problems online.

Don’t be afraid to talk to your teacher or another adult at school.

Click on the boxes for useful websites!

bottom of page