top of page

Dosbarth Barti Ddu

Shwmae! Croeso i dudalen dosbarth Barti Ddu!

Helo Dosbarth Barti Ddu ydyn ni. Rydyn ni’n flwyddyn 1 a 2 ac wrth eu boddau yn dysgu am ein cyrff ac yn arbrofi yn yr ardal allanol. Mae 29 o blant arbennig yn ein dosbarth. 
Hello we are 'Dosbarth Barti Ddu'. We are year 1 and 2 and love learning about our bodies and experimenting in the outside area. There are 29 great children in our class.

Llun Ysgol Medi 2023_edited.jpg

Rydyn ni’n mwynhau ein gwersi ymarfer corff pob dydd Mercher a dydd Iau. Rydyn ni’n gwneud amrywiaeth o chwaraeon sydd yn annog sgiliau echddygol manwl a bras. 

We enjoy our P.E lessons every Wednesday and Thursday. We do a variety of sports that encourage fine and gross motor skills.

Ein thema y tymor yma yw ‘Pam y diflannodd y deinosoriaid? a  'Sut gallwn ni helpu’r byd?'

Our theme this term is 'Why did the dinosaurs disappear?' and 'How can we help the world?'

sut gallwn ni helpur byd.png
deinosoriaid.png
Gareth_galluog.jpg
Megan_Mentrus.jpg
Iona_Iach.jpg
Gerallt_Gwybodus.jpg

Rydym ni yn ddysgwyr gwybodus.

Rydym ni yn ddysgwyr iach ac hyderus.

Rydym ni yn ddysgwyr mentrus a chreadigol.

Rydym ni yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol.

bottom of page