top of page

Dosbarth Barti Ddu

Shwmae! Croeso i dudalen dosbarth Barti Ddu!

Helo Dosbarth Barti Ddu ydyn ni. Rydyn ni’n flwyddyn 1 a 2 ac wrth eu boddau yn dysgu am ein cyrff ac yn arbrofi yn yr ardal allanol. Mae 27 o blant arbennig yn ein dosbarth. 
Hello we are 'Dosbarth Barti Ddu'. We are year 1 and 2 and love learning about our bodies and experimenting in the outside area. There are 27 great children in our class.

1.jpg
13
13

press to zoom
5
5

press to zoom

press to zoom
13
13

press to zoom
1/11

Rydyn ni’n mwynhau ein gwersi ymarfer corff pob dydd Mercher a dydd Iau. Rydyn ni’n gwneud amrywiaeth o chwaraeon sydd yn annog sgiliau echddygol manwl a bras. 

We enjoy our P.E lessons every Wednesday and Thursday. We do a variety of sports that encourage fine and gross motor skills.

Ein thema y tymor yma yw ‘Beth sy’n fy ngwneud yn arbennig?’ ac rydym wedi bod yn trafod sut mae pawb yn wahanol ac yn unigryw. Rydym wedi mwynhau labelu ein hwynebau a chwarae rôl yn yr Ysbyty. 
Our theme this term is 'What makes me special?' and we have been discussing how everyone is different and unique. We have enjoyed labeling our faces and role playing in the Hospital

Map meddwl  Cymraeg.png
Gareth_galluog.jpg
Megan_Mentrus.jpg
map meddwl saesneg.png
Iona_Iach.jpg
Gerallt_Gwybodus.jpg

Rydym ni yn ddysgwyr gwybodus.

Rydym ni yn ddysgwyr iach ac hyderus.

Rydym ni yn ddysgwyr mentrus a chreadigol.

Rydym ni yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol.

teams_edited.jpg
download.jpg

 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Seesaw neu Teams.

bottom of page