top of page

Dosbarth Barti Ddu

Shwmae! Croeso i dudalen dosbarth Barti Ddu!

Helo Dosbarth Barti Ddu ydyn ni. Rydyn ni’n flwyddyn 1 a 2 ac wrth eu boddau yn dysgu am ein cyrff ac yn arbrofi yn yr ardal allanol. Mae 30 o blant arbennig yn ein dosbarth. 
Hello we are 'Dosbarth Barti Ddu'. We are year 1 and 2 and love learning about our bodies and experimenting in the outside area. There are 30 great children in our class.

1.jpg

Rydyn ni’n mwynhau ein gwersi ymarfer corff pob dydd Mercher a dydd Iau. Rydyn ni’n gwneud amrywiaeth o chwaraeon sydd yn annog sgiliau echddygol manwl a bras. 

We enjoy our P.E lessons every Wednesday and Thursday. We do a variety of sports that encourage fine and gross motor skills.

Ein thema y tymor yma yw ‘Pwy sy'n byw y tu allan i'n hystafell ddosbarth?'
(Pwy sy'n byw yn y pwll ddŵr? + Beth yw dy hoff drychfil a pham?)


Our theme this term is 'What lives outside our classroom?'
(Who lives in the pond? + What is our favourite insect and why?)

Map Meddwl Haf 2023.png
Summer 2023.png
Gareth_galluog.jpg
Megan_Mentrus.jpg
Iona_Iach.jpg
Gerallt_Gwybodus.jpg

Rydym ni yn ddysgwyr gwybodus.

Rydym ni yn ddysgwyr iach ac hyderus.

Rydym ni yn ddysgwyr mentrus a chreadigol.

Rydym ni yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol.

teams_edited.jpg
download.jpg

 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Seesaw neu Teams.

bottom of page