top of page

Dosbarth Gelert

Shwmae! Croeso i dudalen dosbarth Gelert!

Helo Dosbarth Gelert ydyn ni sef plant Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1. Rydym wrth ein boddau yn dod i’r ysgol i wneud ffrindiau newydd ac i chwarae a dysgu gyda’n gilydd.  Mae 20 o blant yn y dosbarth.
Hello we are 'Dosbarth Gelert'. Reception and Year 1 children. We love coming to school to make new friends and to play and learn together. There are 20 children in the class.

Rydyn ni’n mwynhau ein gwersi ymarfer corff pob dydd Mawrth a dydd Iau. Rydyn ni’n gwneud amrywiaeth o chwaraeon sydd yn annog sgiliau echddygol manwl a bras.

 Rydym yn mwynhau ein gwersi ioga. Dyma luniau ohonom yn ymarfer.

We enjoy our P.E lessons every Tuesday and Thursday. We do a variety of sports that encourage fine and gross motor skills. We enjoy our Yoga lesson, here are some pictures from our yoga class. 

Ein thema am y tymor yw ‘Cadw'n Iach’

Our theme for the term is 'Keeping Healthy' 

cadw'n iach 1.png
Gareth_galluog.jpg
Megan_Mentrus.jpg
Iona_Iach.jpg
Gerallt_Gwybodus.jpg

Rydym ni yn ddysgwyr gwybodus.

Rydym ni yn ddysgwyr iach ac hyderus.

Rydym ni yn ddysgwyr mentrus a chreadigol.

Rydym ni yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol.

teams_edited.jpg
download.jpg

 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Seesaw neu Teams.

bottom of page