top of page

Dosbarth Gelert

Shwmae! Croeso i dudalen dosbarth Gelert!

Helo Dosbarth Gelert ydyn ni sef plant Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1. Rydym wrth ein boddau yn dod i’r ysgol i wneud ffrindiau newydd ac i chwarae a dysgu gyda’n gilydd.  Mae 15 o blant yn y dosbarth.
Hello we are 'Dosbarth Gelert'. Reception and Year 1 children. We love coming to school to make new friends and to play and learn together. There are 15 children in the class.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Rydyn ni’n mwynhau ein gwersi ymarfer corff pob dydd Mawrth a dydd Iau. Rydyn ni’n gwneud amrywiaeth o chwaraeon sydd yn annog sgiliau echddygol manwl a bras.

 Rydym yn mwynhau ein gwersi ioga. Dyma luniau ohonom yn ymarfer.

We enjoy our P.E lessons every Tuesday and Thursday. We do a variety of sports that encourage fine and gross motor skills. We enjoy our Yoga lesson, here are some pictures from our yoga class. 

Ein thema am y tymor yw ‘Mae pawb yn unigryw’. Rydym wedi bod yn trafod ‘Beth sy’n fy ngwneud yn arbennig?’
Our theme for the term is 'Everyone is unique'. We have been discussing 'What makes me special?'

Map Meddwl Gelert Medi 2022.docx.png
Gareth_galluog.jpg
Megan_Mentrus.jpg
Iona_Iach.jpg
Gerallt_Gwybodus.jpg

Rydym ni yn ddysgwyr gwybodus.

Rydym ni yn ddysgwyr iach ac hyderus.

Rydym ni yn ddysgwyr mentrus a chreadigol.

Rydym ni yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol.

teams_edited.jpg
download.jpg

 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Seesaw neu Teams.

bottom of page