top of page

Dosbarth Glyndŵr

Shwmae! Croeso i dudalen dosbarth Glyndŵr!

Helo! Dosbarth Glyndŵr ydyn ni. Rydyn n ii gyd ym Mlwyddyn 6 a’n mwynhau cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, fel chwaraeon a chasglu syniadau ar sut i achub y blaned. Mae 20 o blant yn ein dosbarth, ac rydyn ni i gyd yn ffrindiau.

Hello! We are Glyndŵr class. We are all in Year 6 and are enjoying taking responsibility over different aspects of school life, such as sports and collecting ideas to save the planet. There are 20 children in our class and we are all friends.

 

Medi 2023_edited.jpg

Rydyn ni’n mwynhau ein gwersi ymarfer corff pob dydd Llun a dydd Gwener. Y tymor hwn byddwn yn cymryd rhan mewn gwersi nofio, gymnasteg ac rygbi.
We are enjoying our Sports lessons on Mondays and Fridays. This term, we will be developing swimming and gymnastics skills and playing rugby.

Ein thema ni'r tymor yma yw "Gwlad! Gwlad! Gwladfa!"  
Our theme for this term is "Gwlad! Gwlad! Gwladfa!"

Thema Gwanwyn 2024.png
Gareth_galluog.jpg
Megan_Mentrus.jpg
Iona_Iach.jpg
Gerallt_Gwybodus.jpg

Rydym ni yn ddysgwyr gwybodus.

Rydym ni yn ddysgwyr iach ac hyderus.

Rydym ni yn ddysgwyr mentrus a chreadigol.

Rydym ni yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol.

 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Seesaw neu Teams.

 

download.jpg
teams_edited.jpg
bottom of page