top of page

Dosbarth Glyndŵr

Shwmae! Croeso i dudalen dosbarth Glyndŵr!

Helo! Dosbarth Glyndŵr ydyn ni. Rydyn n ii gyd ym Mlwyddyn 6 a’n mwynhau cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, fel chwaraeon a chasglu syniadau ar sut i achub y blaned. Mae 15 o blant yn ein dosbarth, 8 bachgen ac 7 merch, ac rydyn ni i gyd yn ffrindiau.

Hello! We are Glyndŵr class. We are all in Year 6 and are enjoying taking responsibility over different aspects of school life, such as sports and collecting ideas to develop the school garden. There are 15 children in our class, 8 boys and 7 girls and we are all friends.

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Rydyn ni’n mwynhau ein gwersi ymarfer corff pob dydd Llun a dydd Gwener. Y tymor hwn byddwn yn cymryd rhan mewn gwersi nofio, gymnasteg ac Ioga i ymlacio ar ddiwedd wythnos prysur.
We are enjoying our Sports lessons on Mondays and Fridays. This term, we will be developing swimming and gymnastics skills and also enjoying some Yoga to relax at the end of a busy week.

Ein thema ni'r tymor yma yw “Beth gall natur wneud ar ein cyfer?”. Rydyn wedi bod yn trafod ein syniadau ar ddechrau’r tymor a’n barod i ymchwilio a dysgu am wahanol elfennau o fyd natur.
Our theme for this term is “What can nature do for us?”. We have been discussing our ideas at the beginning of the term and are ready to research and learn about different elements of nature.

Thema.png
thema - saesneg.png
Gareth_galluog.jpg
Megan_Mentrus.jpg
Iona_Iach.jpg
Gerallt_Gwybodus.jpg

Rydym ni yn ddysgwyr gwybodus.

Rydym ni yn ddysgwyr iach ac hyderus.

Rydym ni yn ddysgwyr mentrus a chreadigol.

Rydym ni yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol.

 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Seesaw neu Teams.

 

download.jpg
teams_edited.jpg
bottom of page