top of page

Dosbarth Gwenllian

Shwmae! Croeso i dudalen dosbarth Gwenllian!

Helo! Dosbarth Gwenllian ydyn ni. Rydyn ni’n Flwyddyn 3 a 4 ac wrth ein boddau yn chwarae amrywiaeth o gemau, er enghraifft, tag, pêl-droed a chuddio. Mae 23 o blant yn ein dosbarth ac rydyn ni i gyd yn ffrindiau.

Hello! We are Gwenllian class. We are Year 3 and 4 and love to play a variety of games, for example, tag, football and hide and seek. There are 23 children in our class and we are all friends.

llun dosb 23-24.png

Rydyn ni’n mwynhau ein gwersi ymarfer corff pob dydd Llun a dydd Gwener. Rydyn ni’n dysgu sut i wneud gymnasteg yn ddiogel, sut i gynhesu ein cyrff a sut i nofio yn dda!

We enjoy our P.E lessons every Monday and Friday. We learn how to do gymnastics safely, how to warm up our bodies and how to swim well!

Ein thema ni'r tymor yma yw “Ffit Ilar”. 

Our theme this term is "Ffit Ilar". 

 

Ffit Ilar Cymraeg.png
Ffit Ilar Saesneg.png
Gareth_galluog.jpg
Megan_Mentrus.jpg
Iona_Iach.jpg
Gerallt_Gwybodus.jpg

Rydym ni yn ddysgwyr gwybodus.

Rydym ni yn ddysgwyr iach ac hyderus.

Rydym ni yn ddysgwyr mentrus a chreadigol.

Rydym ni yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol.

 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Seesaw neu Teams.

 

download.jpg
teams_edited.jpg
bottom of page