Dosbarth Gwenllian

Shwmae! Croeso i dudalen dosbarth Gwenllian!

Rydyn ni yn griw o blant hapus, caredig a swnllyd! Mae 16 o fechgyn a 12 o ferched yn ein dosbarth eleni. 

FOd5b9TXIAgAJb1
FOd5b9TXIAgAJb1

press to zoom
FPkuopMXoAMT9dv
FPkuopMXoAMT9dv

press to zoom
FPkuo0eXoAUMi5i
FPkuo0eXoAUMi5i

press to zoom
FOd5b9TXIAgAJb1
FOd5b9TXIAgAJb1

press to zoom
1/4

Mae diwrnod Ymarfer Corff ar ddydd Mercher a dydd Gwener. 

Gall y plant wisgo eu dillad ymarfer corff i’r ysgol ar y dyddiau hynny.

PE is on Wednesday and Friday.

We can wear our PE clothes to school on those days.

 

Rydym ni yn ddysgwyr gwybodus.

Rydym ni yn ddysgwyr iach ac hyderus.

Rydym ni yn ddysgwyr mentrus a chreadigol.

Rydym ni yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol.

Gareth_galluog.jpg
Megan_Mentrus.jpg
Iona_Iach.jpg
Gerallt_Gwybodus.jpg

 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Seesaw neu Teams.

 

download.jpg
teams_edited.jpg