top of page

Dosbarth Llywelyn 

Shwmae! Croeso i dudalen dosbarth Llywelyn!

Helo Dosbarth Llywelyn ydyn ni. Rydyn ni’n Mlwyddyn 4 a 5 ac mae 22 o blant yn y dosbarth. 
Hello we are ‘Dosbarth Llywelyn’. We are in Year 4 and 5 and there are 22 children in our class.

Medi 2023_edited.jpg

Rydyn ni’n mwynhau ein gwersi ymarfer corff pob dydd Llun a dydd Gwener. Rydyn ni’n dysgu sut i wneud gymnasteg yn ddiogel, sut i gynhesu ein cyrff a sut i nofio yn dda!

We enjoy our P.E lessons every Monday and Friday. We learn how to do gymnastics safely, how to warm up our bodies and how to swim well!

Ein thema y tymor yma yw 'Pyllau Glo'. 
Our theme this term is 'Coal Mines'. 

Pyllau glo.png
Gareth_galluog.jpg
Megan_Mentrus.jpg
Iona_Iach.jpg
Gerallt_Gwybodus.jpg

Rydym ni yn ddysgwyr gwybodus.

Rydym ni yn ddysgwyr iach ac hyderus.

Rydym ni yn ddysgwyr mentrus a chreadigol.

Rydym ni yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol.

bottom of page