Dosbarth Llywelyn

Shwmae! Croeso i dudalen dosbarth Llywelyn!

FPmhORBX0Aw5fdr
FPCLabOXsAsANVF
FPmhOPNXwAQPqyg
FOoiaSoXEAgp2yP
FPliKRgXoAYENBG

Rydym ni yn ddysgwyr gwybodus.

Rydym ni yn ddysgwyr iach ac hyderus.

Rydym ni yn ddysgwyr mentrus a chreadigol.

Rydym ni yn ddysgwyr galluog ac uchelgeisiol.

Gareth_galluog.jpg
Megan_Mentrus.jpg
Iona_Iach.jpg
Gerallt_Gwybodus.jpg

Mae diwrnod Ymarfer Corff ar ddydd Llun a Gwener. 

Gall y plant wisgo eu dillad ymarfer corff i’r Ysgol.

 

Diolch am eich cefnogaeth parhaol a chofiwch i gysylltu os yr hoffech drafod unrhyw fater.

 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Seesaw neu Teams.

 

download.jpg
teams_edited.jpg