Gwisg Ysgol (School Uniform)

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol ac rydym yn annog y plant i'w gwisgo bob dydd. Gellir prynu'r wisg yn Alison Jones Schoolwear a Ffigar.

The school has an official uniform and we encourage the children to wear it every day. The school uniform can be ordered direct from Alison Jones Schoolwear and Ffigar.

unnamed.png

01970 625288

ffigar.jpg

01970 617565