Lles

Mae lles pob aelod o gymuned yr ysgol yn flaenoriaeth i ni yn Ysgol Llanilar. Rydyn ni fel ysgol yn ymwybodol iawn fod y cyfnod yma o ansicrwydd wedi effeithio’n wahanol ar aelodau o gymuned yr ysgol. Mae sefyllfa pob teulu yn wahanol ac mae pawb yn delio gyda hyn yn eu ffordd eu hunain.

Pwrpas y dudalen yma yw rhannu syniadau a gwybodaeth gyda chi er mwyn eich cynorthwyo ymhellach yn ystod y cyfnod yma. Gobeithio bydd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol i chi a’ch teuluoedd. Os hoffech chi fwy o wybodaeth ewch i:

 

http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/

 

Os hoffech chi gefnogaeth neu gymorth ychwanegol, yna cysylltwch gyda ni.

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth gyson.

 

The welfare of all members of the school community is a priority for us at Ysgol Llanilar. We as a school are fully aware that this period of uncertainty has affected members of the school community differently. Every family's situation is different and everyone deals with this in their own way.

The purpose of this page is to share ideas and information with you to support during this time. We hope that this information will be useful to you. If you require further information, please go to:

 

http://www.ceredigion.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19

 

If you would like additional support or assistance, please contact us.

Thank you all for your continued support.

Welfare