top of page

Lleisiau Ilar
Ilar Voices

Credwn fod gwrando ar lais ein dysgwyr yn holl-bwysig er mwyn gwella  profiadau dysgwyr yn yr ysgol, cyswllt cymunedol a chyswllt gyda materion byd-eang. Aelodau o Leisiau Ilar yw:

· Cyngor Ysgol

· Llysgenhadon Gwych

· Llysgenhadon Efydd

· Pencampwyr ein Planed

· Cewri Cymreig

We believe that listening to the voice of our learners is important in order to improve learners' experiences at school, community contact and understanding of global issues. Members of Ilar Voices are:

· School Council

· Great Ambassadors

· Bronze Ambassadors

· Eco Warriors

· Welsh giants

Lleisiau Ilar.png
bottom of page