Cyfarfod Rhieni / Parents' Meeting

 Llythyr ail-agor Ysgol 

(re-opening letter)

    5.6.20     

llythyron (letters)

Cyfnod clo byr / Short Lockdown

      5.6.20      

 Trefniadau Ysgol

 (school arrangements) 

 14.6.20   

 Pethau i'w gofio 

 Things to remember 

 24.6.20