top of page
  • X

Ein newyddion trwy dudalen X a Facebook yr ysgol:

Our news feed through our X and Facebook page:

Cliciwch yma er mwyn ein dilyn! 
Click here to follow us!

  • Facebook

Bwydlen Ginio (Lunch Menu)

Gorffennaf 15 -19 July

Dydd Llun/ Monday - Meatballs in tomato sauce, pasta, garlic bread, peas and sweetcorn & apple scone and custard 
Dydd Mawrth/ Tuesday - Pizza, potato waffles, vegetable sticks & chocolate muffin and milk. 

Dydd Mercher/ Wednesday - Roast chicken, stuffing,  gravy, potatoes, carrotts, broccoli + plain muffin
Dydd Iau/ Thursday - Fish fingers, potatoes, peas, vegetable sticks & fruit, jelly and ice cream. 
Dydd Gwener / Friday - Chicken grills, baked beans, mini hash browns & chocolate cornflake cake. 

Medi 4- 6 September

Dydd Llun/ Monday - . HMS / Inset day
Dydd Mawrth/ Tuesday - HMS/ Inset day

Dydd Mercher/ Wednesday - Sausages, yorkshire pudding, gravy, potatoes, green beans & oat cookie, raisins, banana and milk
Dydd Iau/ Thursday- . Fish fingers, chips, peas, vegetable sticks & raspberry ice cream sponge roll.
Dydd Gwener / Friday - . Chicken grills, baked beans, mini hash browns & chocolate brownie with fruit.

Croeso cynnes i chi i wefan Ysgol Llanilar. Bwriad y wefan yw rhoi blas i chi o fywyd bob dydd yn yr ysgol ac i rannu’r amrywiaeth eang o brofiadau mae ein disgyblion yn mwynhau.

Lleolir pentref Llanilar tua 2.5 milltir i’r de-ddwyrain o Aberystwyth, mewn ardal wledig sydd yn gyfoethog o ran byd natur. Mae Ysgol Llanilar yn ysgol Gymraeg ac ar hyn o bryd mae 108 o ddisgyblion o bentref Llanilar a phentrefi cyfagos yn mynychu’r ysgol.

Mae pob aelod o staff yn cyd-weithio i ddarparu profiadau dysgu byw i’r disgyblion er mwyn ysgogi brwdfrydedd tuag at ddysgu. Ein bwriad yw creu naws gartrefol, ddiogel a hapus o fewn ethos Cymreig, lle rhoddir cyfle cyfartal i bob unigolyn ddatblygu hyd eithaf ei botensial.

Rydym yn annog pob disgybl i fod yn ddysgwyr uchelgeisiol a hyderus ac yn ddinasyddion egwyddorol. Credwn yn gryf mewn cefnogi lles pob disgybl ac mae hyn yn amlwg yn arwyddair yr ysgol, sef ‘Gwell gwneud eich gorau na bod yn orau’. 

Llun Llanilar.png

Gwefan newydd ardal Llanilar
New website for the Llanilar area

Digwyddiadau (Events)

Dyddiadau haf 24 iawn.png

Croeso!  

ysg%20iach%20logo_edited.jpg
Ysgolion%20iach%20healthy%20schools_edit
ecosgolion%20eco%20schools_edited.jpg
hawliau%20plant%20childrens%20rights_edi
siarter%20iaith_edited.jpg
bottom of page