top of page
  • X

Ein newyddion trwy dudalen X a Facebook yr ysgol:

Our news feed through our X and Facebook page:

Cliciwch yma er mwyn ein dilyn! 
Click here to follow us!

  • Facebook

Bwydlen Ginio (Lunch Menu)

 Ebrill 9 - 1 2 April 

Dydd Llun/ Monday - Inset Day
Dydd Mawrth/ Tuesday -Chicken grills, baked beans, mini hash brown puffs, + chocolate brownie with fresh fruit

Dydd Mercher/ Wednesday - Oven baked sausages, potatoes, carrots,  green beans, Yorkshire pudding + oat cookie, raisins, banana and Milk
Dydd Iau/ Thursday - Pasticcio (pasta bake) broccoli and sweetcorn, garlic bread, + fruity pancakes
Dydd Gwener / Friday - Fish fingers,  chips, peas, mixed salad + raspberry ice cream sponge roll.

 Ebrill 15 - 19  April

Dydd Llun/ Monday - Pizza, potato cubes, tomato and cucumber, vegetable sticks + pear and chocolate muffin and Milk.
Dydd Mawrth/ Tuesday -Meatballs in tomato sauce, pasta, garlic bread, peas and sweetcorn + Apple scone and custard. 

Dydd Mercher/ Wednesday -Roast chicken, stuffing, gravy, potatoes, carrots, broccoli, +Crunchy chocolate cake and fruit juice.
Dydd Iau/ Thursday- Fish fingers, potatoes, baked beans, vegetable sticks + fruit and jelly and cream.
Dydd Gwener / Friday - Chicken wrap, chips, beetroot salad,  mixed salad + peach melba.

Croeso cynnes i chi i wefan Ysgol Llanilar. Bwriad y wefan yw rhoi blas i chi o fywyd bob dydd yn yr ysgol ac i rannu’r amrywiaeth eang o brofiadau mae ein disgyblion yn mwynhau.

Lleolir pentref Llanilar tua 2.5 milltir i’r de-ddwyrain o Aberystwyth, mewn ardal wledig sydd yn gyfoethog o ran byd natur. Mae Ysgol Llanilar yn ysgol Gymraeg ac ar hyn o bryd mae 108 o ddisgyblion o bentref Llanilar a phentrefi cyfagos yn mynychu’r ysgol.

Mae pob aelod o staff yn cyd-weithio i ddarparu profiadau dysgu byw i’r disgyblion er mwyn ysgogi brwdfrydedd tuag at ddysgu. Ein bwriad yw creu naws gartrefol, ddiogel a hapus o fewn ethos Cymreig, lle rhoddir cyfle cyfartal i bob unigolyn ddatblygu hyd eithaf ei botensial.

Rydym yn annog pob disgybl i fod yn ddysgwyr uchelgeisiol a hyderus ac yn ddinasyddion egwyddorol. Credwn yn gryf mewn cefnogi lles pob disgybl ac mae hyn yn amlwg yn arwyddair yr ysgol, sef ‘Gwell gwneud eich gorau na bod yn orau’. 

Llun Llanilar.png

Gwefan newydd ardal Llanilar
New website for the Llanilar area

ysg%20iach%20logo_edited.jpg
Ysgolion%20iach%20healthy%20schools_edit
ecosgolion%20eco%20schools_edited.jpg
hawliau%20plant%20childrens%20rights_edi
siarter%20iaith_edited.jpg

Digwyddiadau (Events)

Dyddiadau Haf 2024.png

Croeso!  

bottom of page