top of page
  • X

Ein newyddion trwy dudalen X a Facebook yr ysgol:

Our news feed through our X and Facebook page:

Cliciwch yma er mwyn ein dilyn! 
Click here to follow us!

  • Facebook

Bwydlen Ginio (Lunch Menu)

 Chwefror 26 - 1  March 

Dydd Llun/ Monday - Pasticio, garlic bread, peas and sweetcorn + fruity pancakes.
Dydd Mawrth/ Tuesday - Fish fingers, potatoes, baked beans, vegetable sticks + eve's pudding and custard.

Dydd Mercher/ Wednesday - Sausages, gravy, potatoes, carrots, broccoli, + Fruit and jelly
Dydd Iau/ Thursday -Cawl, crusty bread + ice cream 
Dydd Gwener / Friday - Pizza,  chips, coleslaw + chocolate cookie and milk.

 Mawrth 4 - 8  March 

Dydd Llun/ Monday - Spaghetti bolognaise, garlic bread, peas and sweetcorn + oat cookie, raisins, banana and Milk.
Dydd Mawrth/ Tuesday - Chicken wrap, crispy potato cubes, mixed salad. + Chocolate scone and custard. 

Dydd Mercher/ Wednesday - Roast pork, gravy, potatoes, stuffing, carrots, broccoli, + yoghurt and apple dippers.
Dydd Iau/ Thursday-  Salmon fish fingers, baked beans, potatoes, vegetable sticksm+ Chocolate sponge and white sauce.
Dydd Gwener / Friday - Beef burgers  chips, vegetable sticks + Apple flapjack.

Croeso cynnes i chi i wefan Ysgol Llanilar. Bwriad y wefan yw rhoi blas i chi o fywyd bob dydd yn yr ysgol ac i rannu’r amrywiaeth eang o brofiadau mae ein disgyblion yn mwynhau.

Lleolir pentref Llanilar tua 2.5 milltir i’r de-ddwyrain o Aberystwyth, mewn ardal wledig sydd yn gyfoethog o ran byd natur. Mae Ysgol Llanilar yn ysgol Gymraeg ac ar hyn o bryd mae 108 o ddisgyblion o bentref Llanilar a phentrefi cyfagos yn mynychu’r ysgol.

Mae pob aelod o staff yn cyd-weithio i ddarparu profiadau dysgu byw i’r disgyblion er mwyn ysgogi brwdfrydedd tuag at ddysgu. Ein bwriad yw creu naws gartrefol, ddiogel a hapus o fewn ethos Cymreig, lle rhoddir cyfle cyfartal i bob unigolyn ddatblygu hyd eithaf ei botensial.

Rydym yn annog pob disgybl i fod yn ddysgwyr uchelgeisiol a hyderus ac yn ddinasyddion egwyddorol. Credwn yn gryf mewn cefnogi lles pob disgybl ac mae hyn yn amlwg yn arwyddair yr ysgol, sef ‘Gwell gwneud eich gorau na bod yn orau’. 

Llun Llanilar.png

Gwefan newydd ardal Llanilar
New website for the Llanilar area

ysg%20iach%20logo_edited.jpg
Ysgolion%20iach%20healthy%20schools_edit
ecosgolion%20eco%20schools_edited.jpg
hawliau%20plant%20childrens%20rights_edi
siarter%20iaith_edited.jpg

Digwyddiadau (Events)

Croeso!  

bottom of page