top of page
  • X

Ein newyddion trwy dudalen X a Facebook yr ysgol:

Our news feed through our X and Facebook page:

Cliciwch yma er mwyn ein dilyn! 
Click here to follow us!

  • Facebook

Bwydlen Ginio (Lunch Menu)

Mehefin 10 - 14 June

Dydd Llun/ Monday - Homemade bolognaise, garlic bread, peas + sweetcorn & Jam and cream scone. 
Dydd Mawrth/ Tuesday - Fish fingers, potatoes, baked beans, vegetable sticks & fruit crumble and custard.

Dydd Mercher/ Wednesday - Roast pork,  potatoes, carrots,  green beans, stuffing,  gravy,+ chocolate cookie,  and fruit juice. 
Dydd Iau/ Thursday - Spaghetti tomato chicken, crusty bread, brocoli and sweetcorn & chocolate muffin and milk.
Dydd Gwener / Friday - Beef burger, chips, mixed salad, vegetable sticks & yoghurt and apple dippers.

 Mehefin 17 - 21 June

Dydd Llun/ Monday - Chicken stroganoff, rice, naan bread, mixed vegetables & flapjack and fruit juice.
Dydd Mawrth/ Tuesday - Chicken grills, mini hash browns, baked beans, vegetable sticks & chocolate brownie with fruit.

Dydd Mercher/ Wednesday - Sausages, gravy, potatoes, carrots, broccoli, yorkshire pudding + oat cookie, raisins, banana and milk.
Dydd Iau/ Thursday- Pasticio, garlic bread, peas, sweetcorn & fruity pancakes.
Dydd Gwener / Friday - Fish fingers, chips, peas, mixed salad & raspberry ice cream sponge roll.

Croeso cynnes i chi i wefan Ysgol Llanilar. Bwriad y wefan yw rhoi blas i chi o fywyd bob dydd yn yr ysgol ac i rannu’r amrywiaeth eang o brofiadau mae ein disgyblion yn mwynhau.

Lleolir pentref Llanilar tua 2.5 milltir i’r de-ddwyrain o Aberystwyth, mewn ardal wledig sydd yn gyfoethog o ran byd natur. Mae Ysgol Llanilar yn ysgol Gymraeg ac ar hyn o bryd mae 108 o ddisgyblion o bentref Llanilar a phentrefi cyfagos yn mynychu’r ysgol.

Mae pob aelod o staff yn cyd-weithio i ddarparu profiadau dysgu byw i’r disgyblion er mwyn ysgogi brwdfrydedd tuag at ddysgu. Ein bwriad yw creu naws gartrefol, ddiogel a hapus o fewn ethos Cymreig, lle rhoddir cyfle cyfartal i bob unigolyn ddatblygu hyd eithaf ei botensial.

Rydym yn annog pob disgybl i fod yn ddysgwyr uchelgeisiol a hyderus ac yn ddinasyddion egwyddorol. Credwn yn gryf mewn cefnogi lles pob disgybl ac mae hyn yn amlwg yn arwyddair yr ysgol, sef ‘Gwell gwneud eich gorau na bod yn orau’. 

Llun Llanilar.png

Gwefan newydd ardal Llanilar
New website for the Llanilar area

Digwyddiadau (Events)

Dyddiadau haf 24 iawn.png

Croeso!  

ysg%20iach%20logo_edited.jpg
Ysgolion%20iach%20healthy%20schools_edit
ecosgolion%20eco%20schools_edited.jpg
hawliau%20plant%20childrens%20rights_edi
siarter%20iaith_edited.jpg
bottom of page