top of page

Pencampwyr ein Planed
Eco Warriors

Sefydlwyd Ysgol Eco yn Ysgol Gynradd Llanilar er mwyn datblygu dealltwriaeth ein disgyblion o’r amgylchedd a bywyd natur. Dyfarnwyd y wobr Platinwm i’r Ysgol yn 2010. Ers hynny, mae’r Ysgol wedi cwblhau prosiect blynyddol i adnewyddu ein statws. Yn ddyddiol mae’r disgyblion yn ailgylchu, compostio gwastraff bwyd y gegin ac amser chwarae a’n datblygu sgiliau garddio. Mae’r Pwyllgor Eco yn rhannu gwybodaeth berthnasol gyda disgyblion yr Ysgol a’r gymuned leol a’n trefnu gweithgareddau amrywiol i helpu’r amgylchedd.

Eco Schools was established in Llanilar Primary school to develop our pupils’ understanding of the environment and wildlife. We were awarded the Platinum award in 2010. Since then, the Eco council completes an annual project to renew our platinum status. Daily, our pupils recycle, compost food waste and develop their gardening skills. The Eco council shares relevant information with pupils and the local community and arrange various activities to help the environment.

ecosgolion%20eco%20schools_edited.jpg
pencampwyr ein planed.png

Ein gweledigaeth yw i gefnogi yr ysgol gyda syniadau sut i wastraffu llai a gwneud y defnydd gorau o amgylchedd yr ysgol.

bottom of page