top of page

Clwb Ilar

Gwybodaeth / Information

Dim Clwb / No club -
29ain o Fehefin/ 29th of June
19eg o Orffennaf/ 19th of July
20fed o Orffennaf/ 20th of July

Logo Clwb Ilar 2020.png

Clwb ar ôl Ysgol

After School Club

Dydd Mercher a Iau: 3:25-5:30.

Wednesday and Thursday: 3:25-5:30.

Staff

Miss Lowri Tudor - Uwch Arweinydd Chwarae / Senior Play Leader

Ms Nia Jones - Gweithiwr Chwarae / Play Worker
Mrs Jane Edwards - Gweithiwr Chwarae / Play Worker

£7.00 y sesiwn

£7.00 per session

Ysgol Gynradd Llanilar

Lowri Tudor

Llawlyfr / Handbook 

Adroddiad Arolygu AGC 

CIW Inspection Report

bottom of page