top of page
Logo Clwb Ilar 2020.png

Clwb Ilar

Clwb ar ôl Ysgol

After School Club

Dydd Mawrth, Mercher a Iau: 3:30-5:30.

Tuesday, Wednesday and Thursday: 3:30-5:30.

Staff

Miss Lowri Tudor - Uwch Arweinydd Chwarae / Senior Play Leader

Miss Catrin Evans - Uwch Weithiwr Chwarae / Senior Play Worker
Ms Nia Jones - Gweithiwr Chwarae / Play Worker

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

£7.00 y sesiwn

£7.00 per session

Ysgol Gynradd Llanilar

Lowri Tudor

Llawlyfr / Handbook 

Adroddiad Arolygu AGC 

CIW Inspection Report

bottom of page