top of page

Clwb Ilar

Gwybodaeth / Information

Dim Clwb / No Club - 
Nos Fercher / Wednesday 8/11/23
Nos Fercher / Wednesday 13/12/23
Nos Iau / Thursday 14/12/23
Nos Iau/ Thursday 21/12/23

 

Logo Clwb Ilar 2020.png

Clwb ar ôl Ysgol

After School Club

Dydd Mercher a Iau: 3:25-5:30.

Wednesday and Thursday: 3:25-5:30.

Staff

Miss Lowri Tudor - Uwch Arweinydd Chwarae / Senior Play Leader

Ms Nia Jones - Gweithiwr Chwarae / Play Worker
Miss Sarah Weir - Gweithiwr Chwarae / Play Worker

£7.00 y sesiwn

£7.00 per session

Ysgol Gynradd Llanilar

Lowri Tudor

Llawlyfr / Handbook 

Adroddiad Arolygu AGC 

CIW Inspection Report

bottom of page