Logo Clwb Ilar 2020.png

Clwb Ilar

Clwb ar ôl Ysgol

After School Club

Dydd Llun i Dydd Iau: 3:30-5:30.

Monday to Thursday: 3:30-5:30.

Staff

Nia Evans - Uwch Arweinydd Chwarae / Senior Play Leader

Lowri Tudor - Arweinydd Chwarae / Play Leader

Rhiannon Hopkins - Gweithiwr Chwarae Cynorthwyol / Assistant Playworker 

£6.50 y sesiwn

£6.50 per session

Yr Hen Ysgol, Llanilar

Nia Evans 

Llawlyfr / Handbook 

Adroddiad Arolygu AGC 

CIW Inspection Report

Sgiliau TGCH
Sgiliau TGCH

press to zoom
Taith o gwmpas Llyn y Mileniwm
Taith o gwmpas Llyn y Mileniwm

press to zoom
Printio dail Yr Hydref
Printio dail Yr Hydref

Describe your image

press to zoom
Sgiliau TGCH
Sgiliau TGCH

press to zoom
1/5