top of page

Cyngor Ysgol
School Council

Criw o ddisgyblion a etholwyd gan bob dosbarth yw’r Cyngor Ysgol. Maent yn griw gweithgar o ddisgyblion sy’n gwrando ar lais a syniadau ein disgyblion er mwyn adrodd yn nôl i’r staff. Maent yn cwrdd yn rheolaidd gydag aelodau o staff, y Llywodraethwyr a’r gymuned er mwyn trafod ffyrdd o wella’r ysgol ac i drefnu gweithgareddau amrywiol hefyd. Mae’r Cyngor Ysgol yn cydweithio’n agos gydag aelodau o bwyllgorau eraill yr ysgol fel y Cewri Cymreig, y Llysgenhadon Efydd, y Pwyllgor Eco a’r Llysgenhadon Gwych.

The School Council are a group of pupils who have been voted to their roles by their class. They are a busy group of pupils who listen carefully to our pupils voices and ideas in order to bring these ideas to the staff. They meet regularly with staff members, the Governors and the community in order to discuss ways to improve the school and to organise various activities also. The School Council co-operate effectively with members from other school committees such as the Cewri Cymreig, the Bronze Ambassadors, the Eco Committee and the Super Ambassadors.

Cyngor Ysgol.png

Ein gweledigaeth ni yw i gefnogi elusennau i wrando ar leisiau eraill dros y byd.

bottom of page