top of page

Yr Ardd Synhwyraidd 
Sensory Garden

1.png

Gosododd Lleisiau Ilar gystadleuaeth I’r ysgol gyfan – I ddylunio gardd synhwyraidd

23.jpg

Ymchwilio: 

Roedd y cam yma yn un  pwysig. Fe aethom ar daith i ymweld â gerddi lleol. Cafon ni ein hysbrydoli.

20231119_140122.jpg
20231119_141334.jpg
Picture3.jpg

Twtio, tacluso, trefnu, torri gwreiddiau

20231119_141245.jpg
Picture6.jpg

Dosbarth Llywelyn yn creu Gwesty Trychfilod er mwyn gwella bio-amrywiaeth yn yr ardd.

Picture8.jpg
Picture7.jpg

Paratoi gwelyau tal trwy eu llenwi gyda cardfwrdd a phridd.  

20231119_141243.jpg
Picture9.jpg

Gwaith paratoi cyn plannu

Picture10.jpg
Picture11.jpg
20231119_140200.jpg

Dosbarth Gwenllian yn cychwyn ar y plannu. Dyma nhw’n Plannu Gardd Gegin

Creu bwa o helyg

20231119_140131.jpg
20231119_140135.jpg
20231119_140132.jpg
20231119_140134.jpg

Dechrau ar y gwaith o greu pwll a afon i’r ardd

Picture20.jpg
Picture19.jpg
Picture21.jpg

Fflam y ddraig yn dod yn fyw!

Picture2.png
Picture3.png

Dechrau ar y Gwaith o blannu planhigion synhwyraidd

Picture5.png

Dosbarth Barti Ddu yn peintio’r sied

31.jpg
30.jpg
32.jpg

Plannu, plannu a mwy o blannu!

Agoriad Yr Ardd

40.png

Dewch am dro o gwmpas yr ardd...

bottom of page