top of page

Mrs Jan Jones

Pennaeth

Athrawes 4 a 5

 

   Mr Gregory Vearey-Roberts

Dirprwy bennaeth  / CADY

 Athro 4 a 5

 Mrs Nerys Jones

   Dirprwy bennaeth

   Athrawes Derbyn a Blwyddyn 1

Miss Catrin John

Athrawes 1 a 2

Mrs Natalie Jones

Athrawes 3 a 4

Mrs Ceri Jones

Athrawes Blwyddyn 6

Cynorthwywyr

Miss Lowri Tudor (Cynorthwyydd ADY)

Ms Nia Jones

Mrs Mary Evans

Glanhawr (cleaner)

Mr Huw Goodchild

Cogyddion (cooks)

Mrs Helen Bound

Mrs Becky Clewes

Cynorthwyydd Clwb Brecwast (Breakfast club assistant)

Mrs Louise Davies

Staff yr Ysgol
School Staff

bottom of page