top of page

Staff yr Ysgol
School Staff

Mrs Jan Jones

Pennaeth

Athrawes 4 a 5

 

Mr Gregory Vearey-Roberts              Mrs Nerys Jones

   Dirprwy bennaeth                           Dirprwy bennaeth

   Athro 4 a 5                                     Athrawes Derbyn

Miss Catrin John

Athrawes 1 a 2

Miss Natalie Jones

Athrawes 3 a 4

Mrs Ceri Jones

Athrawes Blwyddyn 6

Cynorthwywyr

Miss Lowri Tudor (cynorthwyydd ADY)

Ms Nia Jones

Mrs Mary Evans

Mrs Jane Edwards

Glanhawr (cleaner)

Mr Huw Goodchild

Cogyddion (cooks)

Ms Jan Lea

Mrs Jo Thomas

Cynorthwyydd Clwb Brecwast (Breakfast club assistant)

Mrs Louise Davies

bottom of page