top of page

Llywodraethwyr
Governors

Adroddiad Blynyddol y Cadeirydd 2019-20
(Chairman's Annual Report 2019-20) 

English

Cofnodion Cyfarfodydd
2.2.2022

(Meetings Minutes) 

Adroddiad Blynyddol y Cadeirydd 2021-22
(Chairman's Annual Report 2021-22) 

Llywodraethwyr (Governors) 

Cadeirydd: 
(Chair):  

Is-Gadeirydd: 
(Vice-Chair): 

Cynrychiolwyr yr Awdurdod: 
(LA Representatives)                    

Rhieni Lywodraethwyr:    
(Parent Governors)            
                                      

Llywodraethwyr Cymunedol: 
(Community Governors)                    

Athrawon Lywodraethwyr: 
(Teacher Governors)                   

Staff Lywodraethwr:  
(Staff Governor)                    

Prifathrawes Lywodraethwr: 
(Headteacher Governor)                    

Mr Meic Francis
(Llywodraethwr Cymunedol)
Mr Gwyndaf Lloyd 
(Llywodraethwr Cymunedol)
Cyng Meirion Davies
            Mrs Menna Sweeney                 

Mrs Branwen Rhys
Mrs Betsan Llywelyn-Jones
Ffion Hughes


Ms Lowri Steffan

Mr Greg Vearey-Roberts
Mrs Nerys Jones


Mrs Mary Evans


Mrs Jan Jones


 

Cymraeg

Adroddiad Blynyddol y Cadeirydd 2022-23
(Chairman's Annual Report 2022-23) 

bottom of page